@angular/core vs express vs fs-extra vs koa vs react vs vue vs vue-cropper vs vue-slider-component