@angular/core vs lit-element vs next vs nuxt vs svelte vs vue