@angular/core vs lit-element vs next vs react vs svelte vs vue