@angular/core vs lit-html vs polymer-cli vs react vs svelte vs vue