@fremtind/jkl-checkbox

Jøkul style for checkbox

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
@fremtind/jkl-checkbox
41448.0.216 days ago3 years agoMinified + gzip package size for @fremtind/jkl-checkbox in KB

Readme

Se portalen for bruk og prinsipper.

Installasjon

Tips: om du bruker React-pakken trenger du ikke installere denne pakken direkte.
  1. yarn add @fremtind/jkl-checkbox eller npm i @fremtind/jkl-checkbox.
  2. Importér stil-pakken i prosjektet ditt.

// Importer stilark via JavaScript med CSS-loader.
import "@fremtind/jkl-checkbox/checkbox.min.css";

// Eller importer stilark via SCSS.
@use "@fremtind/jkl-checkbox/checkbox";