@fremtind/jkl-footer

Jøkul style for footer

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
@fremtind/jkl-footer
47385.0.18 days ago4 years agoMinified + gzip package size for @fremtind/jkl-footer in KB

Readme

Se portalen for bruk og prinsipper.

Installasjon

Tips: om du bruker React-pakken trenger du ikke installere denne pakken direkte.
  1. npm i @fremtind/jkl-footer.
  2. Importér stil-pakken i prosjektet ditt.

// Importer stilark via JavaScript med CSS-loader.
import "@fremtind/jkl-footer/footer.min.css";

// Eller importer stilark via SCSS.
@use "@fremtind/jkl-footer/footer";