@fremtind/jkl-table-react

Jøkul react table components

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
@fremtind/jkl-table-react
41559.0.53 hours ago3 years agoMinified + gzip package size for @fremtind/jkl-table-react in KB

Readme

Se portalen for bruk og prinsipper.

Installasjon

Tips: stilpakken blir automatisk installert som en avhengighet.
  1. yarn add @fremtind/jkl-table-react eller npm i @fremtind/jkl-table-react.
  2. Importér både React-komponent og stilark i prosjektet ditt.

import { Table } from "@fremtind/jkl-table-react";

// Importer stilark via JavaScript med CSS-loader.
import "@fremtind/jkl-table/table.min.css";

// For ekspanderbare rader må du også ha denne CSSen importert.
import "@fremtind/jkl-content-toggle/content-toggle.min.css";
import "@fremtind/jkl-expand-button/expand-button.min.css";

// Eller importer stilark via SCSS.
@use "@fremtind/jkl-table/table";
@use "@fremtind/jkl-content-toggle/content-toggle";
@use "@fremtind/jkl-expand-button/expand-button";