@norges-domstoler/dds-components

React components used in Elsa - domstolenes designsystem

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
@norges-domstoler/dds-components
7.0.116 minutes agoa year agoMinified + gzip package size for @norges-domstoler/dds-components in KB

Readme

@norges-domstoler/dds-components
Version
React UI komponenter til bruk i domstolenes tjenester.
Sjekk ut Elsa - domstolenes designsystem og Elsa Storybook for mer dokumentasjon og demoer.

📦 Installasjon

npm install @norges-domstoler/dds-components

🔨 Bruk

import * as React from 'react';
import { createRoot } from 'react-dom/client';
import { Button, TextInput } from '@norges-domstoler/dds-components';

const App = () => (
 <>
  <TextInput label="Input" />
  <Button label="Primary" />
  <Button purpose="secondary" appearance="ghost" label="Secondary" />
 </>
);

const root = createRoot(document.getElementById('root'));

root.render(<App />);

📃 Komponenter

Sjekk komponentstatus for oppdatert status.
Tilgjengelige komponenter:
 • Breadcrumbs
 • Button
 • Card (inkludert CardAccordion)
 • Checkbox
 • Chip
 • Datepicker
 • DescriptionList
 • Divider
 • Drawer
 • GlobalMessage
 • Icon
 • InputMessage
 • InternaHeader
 • List
 • LocalMessage
 • Modal
 • OverflowMenu
 • Pagination
 • Popover
 • RadioButton
 • Scrollbar
 • Search
 • Select
 • SkipToContent
 • Spinner
 • Table
 • Tabs
 • Tag
 • TextInput
 • ToggleBar
 • ToggleButton
 • Tooltip
 • Typografikomponenter:
- Caption - Heading - Label - Legend - Link - Paragraph - Typography
 • VisuallyHidden

⏫ Release av ny versjon

Det brukes en egen workflow for release av ny versjon av @norges-domstoler/dds-components som kjører på publisering av ny github release. Her brukes npm publish for å publisere en ny versjon av pakken til npm sitt pakkeregister, hvor det nye versjonsnummeret leses fra package.json. For å lage en ny release gjøres følgende:
 1. Versjonsnummeret i package.json må oppdateres manuelt med en egen commit i forkant av publisering av ny github release.

 1. Lag en ny release på github med release tag = versjonsnummer for best mulig oversikt, og legg ved en passende beskrivelse av hva som er nytt i denne versjonen. Publiser så releasen når alt er klart.
Man kan også lage en Draft-release i forkant, og publisere denne releasen når alt som skal være med er merget inn i master.
For versjonering brukes semantisk versjonering for å holde ting organisert og for å enkelt kommunisere utviklingsløpet til pakken.

Pre-release versjoner

Hvis man ønsker å publisere en pre-release kan man følge samme flyt som vanlig release, men markere releasen som "pre-release" på Github. Da vil det publiseres en ny versjon til next-taggen på NPM istedenfor latest som i normal flyt. Pre-releases kan brukes for å publisere innhold som er ment til å være med i neste versjon, men som kan testes av konsumenter før neste release er klar.
Versjonsnummerering for pre-releases skal følge -beta.x, eksempelvis 5.0.0-beta.1 osv.

⌨️ For bidragsytere

Sjekk ut guiden for bidragsytere.