angular-easy-masks vs angular2-text-mask vs imask vs primeng vs soft-angular-mask

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
angular-easy-masks
1010.2.55 years ago5 years agoMinified + gzip package size for angular-easy-masks in KB
angular2-text-mask
8,2173299.0.05 years ago7 years agoMinified + gzip package size for angular2-text-mask in KB
imask
4,363576.6.1a month ago6 years agoMinified + gzip package size for imask in KB
primeng
8,18466716.0.0-rc.29 days ago7 years agoMinified + gzip package size for primeng in KB
soft-angular-mask
620.2.36 years ago6 years agoMinified + gzip package size for soft-angular-mask in KB