apollo-client vs graphql-request vs redux vs redux-saga vs redux-thunk