apollo-server-koa vs graphql-yoga vs koa-graphql vs koa-graphql-next

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
apollo-server-koa
13,695833.13.07 months ago7 years agoMinified + gzip package size for apollo-server-koa in KB
graphql-yoga
8,1011485.4.02 days ago7 years agoMinified + gzip package size for graphql-yoga in KB
koa-graphql
84160.12.03 years ago9 years agoMinified + gzip package size for koa-graphql in KB
koa-graphql-next
1911.0.97 years ago8 years agoMinified + gzip package size for koa-graphql-next in KB