nav-frontend-grid-style

Baserer seg på bootstrap grid. For dokumentasjon se https://getbootstrap.com/css/#grid

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
nav-frontend-grid-style
92251.0.38 months ago6 years agoMinified + gzip package size for nav-frontend-grid-style in KB

Readme

less-module: nav-frontend-grid-style
Baserer seg på bootstrap grid. For dokumentasjon se https://getbootstrap.com/css/#grid

Installering:

npm install nav-frontend-grid-style --save


Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:
https://www.npmjs.com/org/navikt
Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.
NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.
Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/nodemodules/nav-frontend-grid-style