semantic-ui vs uikit vs vuetify

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
semantic-ui
51,0281,0792.5.02 years ago10 years agoMinified + gzip package size for semantic-ui in KB
uikit
18,1655953.21.59 days ago9 years agoMinified + gzip package size for uikit in KB
vuetify
39,2117973.6.9a day ago8 years agoMinified + gzip package size for vuetify in KB